REGULAMENT CONCURS – „ALISS ÎȚI COMPLETEAZĂ GARDEROBA!

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul Concursului „Aliss îți completează garderoba!” (denumit în continuare “Concursul”) este ALISS SHOES S.R.L., cu sediul în Craiova, Str. Brestei, Nr. 149, C.U.I. RO 5652919, înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului J16/1228/1994 . Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.


SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 14 iunie – 30 iunie 2019, pe pagina de Facebook Aliss https://www.facebook.com/AlissShoes și în cadrul site-ului https://aliss.ro/.


SECTIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu vârsta minimă de 18 ani, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.
Nu pot participa angajați ai Organizatorului și nici rudele de gradul I ale Organizatorului sau angajaților acestuia. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Este obligatorie înscrierea la concurs cu nume + prenume sau prenume + prenume reale, care pot fi comparate cu datele din C.I. a câștigătorului.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.
Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să se înscrie la Newsletter și să lase o recenzie în site-ul https://aliss.ro/ produsului favorit (se poate alege un singur produs), în cadrul căruia să explice în ce ținută ar încadra respectivul produs.


SECTIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.


SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook Aliss Shoes (https://www.facebook.com/AlissShoes) și din cadrul site-ului Aliss Shoes (https://aliss.ro/). Fiecare utilizator se poate înscrie în concurs în perioada 14 iunie – 30 iunie 2019, astfel:
1. Intră pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/AlissShoes (sau direct pe site-ul https://aliss.ro/).

3. Din cadrul postării de concurs, accesează site-ul https://aliss.ro/.

3. Se înscrie la Newsletter.

4. Își alege produsul preferat din site și lasă o recenzie în cadrul acestuia, explicând în ce ținută l-ar încadra.

Atenție! În cazul în care adresa de e-mail folosită pentru înscrierea la newsletter nu poate fi comparată cu numele folosit pentru adăugarea recenziei în cadrul produsului ales, intrarea în concurs nu va fi validată.


SECTIUNEA 6. PREMIUL CONCURSULUI
Premiul concursului va consta în produsul ales de către Câștigător, disponibil în oferta magazinului https://aliss.ro/. În situația în care stocul pentru respectivul produs se va epuiza până la terminarea concursului, Câștigătorul va alege un alt produs.

SECȚIUNEA 7. CONDIȚII DE ACORDARE A PREMIULUI
1. Pentru a fi desemnat un câștigător, este obligatoriu ca minim 100 de persoane să fie înscrise în concurs până la data de 30 iunie 2019, ora 23.59. În caz contrar, extragerea din data de 2 iulie 2019 va fi anulată.


SECŢIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
Procedura de desemnare a castigatorului concursului se va face prin intermediul website-ului Random.org – serviciul Random Sequence Generator, care va fi aplicat listei de participanți. Numărul câștigător, aferent numelui unui participant din lista prelucrată prin intermediul Random.org, va desemna câștigătorul. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. În cazul în care câștigătorul nu îndeplinește condițiile Regulamentului, premiul nu i se va acorda și procedura de desemnare prin intermediul Random.org va fi reluată.
Nu se pot schimba parametri premiului oferit. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care câștigătorul a furnizat date sau informații incorecte.


SECTIUNEA 9. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Câștigătorul va afla rezultatul concursului pe data de 5 iulie 2019, prin intermediul unui e-mail trimis la adresa cu care s-a înscris la Newsletter. În cazul în care acesta nu va trimite în 72 de ore informațiile solicitate de către Organizator, premiul nu i se va acorda și procedura de desemnare prin intermediul Random.org va fi reluată. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.


SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 30 iunie 2019, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit în cadrul magazinului online Aliss Shoes – https://aliss.ro.

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Aliss Shoes https://www.facebook.com/AlissShoes.


SECTIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE
Transportul către Câstigătorul concursului va fi asigurat de către Organizator.


SECTIUNEA 13. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Aliss Shoes și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

You have successfully subscribed!
This email has been registered
ico-collapse
0
PRODUSE VIZUALIZATE RECENT
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top